Giỏ hàng 0

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Tecnare Subwoofer Series

  • Liên hệ
  • Subwoofer series
  • 24 tháng
  • Tecnare
  • Subwoofer Loudspeaker
  • passive E-series: ESW-110, ESW-115, ESW-118
  • passive pro (Single): SW12, SW115, SW118M, SW18VR
  • passive pro (double): SW12, SW115, SW118M, SW18VR
  • active version Self–Powered
  • xuất xứ: Spain
Liên hệ
  SW12 SW115 SW118M SW18VR
Frequency Response (±4dB) 38 Hz – 500 Hz  38 Hz – 150 Hz 35 Hz – 400 Hz 48 Hz – 200 Hz
Components 1×12” LF driver 1×15” LF driver 1×18” LF driver 1 x 18” Long Excursion Woofer
Nominal Dispersions 360º 120º x 120º 360º 360º
Impedance 8 Ohm 8 Ohm 8 Ohm 8 Ohm
Axial Sensitivity 93 dB 99 dB 98 dB 101 dB
Calculated SPL 122 dB continuous /128 dB peak 129 dB continuous /135 dB peak 129 dB continuous/ 135 Peak 132 dB continuous / 138 dB peak
Power Handling 700 W AES / 1400 W continuos 1000 W AES / 2000 W continuos 1200 W AES / 2400 W continuos 1200 W AES / 2400 W continuous
Dimensions (HxWxD) 376 x 376 x 398 mm 735 x 445 x 690mm 596 x 590 x 691 mm 513 x 699 x 780 mm
Net Weight (kg) 21,1 Kg 43,2 Kg 46 Kg 67 Kg
 

 

  SW215 SW218V SW218EB SW221
Frequency Response (±4dB) 36 Hz – 400 Hz 38 Hz – 280 Hz 28 Hz – 100 Hz 27 Hz – 90 Hz
Components 2×15” LF driver Low 2×18” LF driver Low 2×18” LF driver Low 2×21” LF driver
Nominal Dispersions 120º x 120º 180º Standard or Cardioid Standard or Cardioid
Impedance 4 Ohm 4 Ohm 4 Ohm 4 Ohm
Axial Sensitivity 105 dB 104 dB 103 dB 104 dB
Calculated SPL 138 dB continuous /144 dB peak 137 dB continuous /143 dB peak 137 dB continuous /143 dB peak (T-20 Amplifier) 138 dB continuous /144 dB peak (T-20 Amplifier)
Power Handling 2000 W AES / 4000 W continuos 2400 W AES / 4800 W continuos 3400 W AES / 6800 W continuos 3400 W AES / 6800 W continuos
Dimensions (HxWxD) 735 x 870 x 690 mm 1086 x 580 x 841 mm 546 x 1340 x 700 mm 1404 x 835 x 616 mm
Net Weight (kg) 75,3 Kg 85,5 kg 90 kg 125 kg
 

 

  ESW110 ESW115 ESW118
Frequency Response (±3dB) 45 Hz – 500 Hz 43 Hz – 130 Hz 38 Hz – 150 Hz
Components 1×10” LF driver 1×15” LF driver 1×18” LF driver
Nominal Dispersions 360º 120º x 120º 360º
Impedance 8 Ohm 8 Ohm 8 Ohm
Axial Sensitivity 94 dB 95 dB 96 dB
Calculated SPL 115 dB continuous /121 dB peak 121 dB continuous /127 dB peak 123 dB continuous/ 129 Peak
Power Handling 250 W AES / 500 W continuos 500 W AES / 1000 W continuos 600 W AES / 1200 W continuos
Dimensions (HxWxD) 310 x 398 x 350 mm 724 x 402 x 705mm 605 x 590 x 711 mm
Net Weight (kg) 9,6 Kg 37 Kg 41,6 Kg
 

Liên hệ qua Facebook Liên hệ qua Zalo Liên hệ qua Hotline Chỉ đường