- Công ty vận chuyển hàng hóa miễn phí tới khách hàng toàn quốc
- Thời gian giao hàng 1-2 ngày với những thiết bị có thể vận chuyển bằng đường hàng không
- Thời gian giao hàng 3-4 ngày với những thiết bị lớn, cồng khềnh phải vận chuyển bằng đường bộ, tàu hỏa.