Màn chiếu khung phẳng Grandview - loại EDGE

Grandview

LF-PE92(16:9) - 92"

12.600.000₫

Grandview

LF-PE100(16:9) - 100"

13.700.000₫

Grandview

LF-PE106(16:9) - 106"

14.900.000₫

Grandview

LF-PE120(16:9) - 120"

17.300.000₫