Màn chiếu khung cong Grandview

Grandview

LF-PH100(16:9) - 100"

16.500.000₫

Grandview

LF-PH106(16:9) - 106"

17.900.000₫

Grandview

LF-PH120(16:9) - 120"

20.800.000₫

Grandview

LF-PH133(16:9) - 133"

24.600.000₫

Grandview

LF-PH150(16:9) - 150"

30.600.000₫

Grandview

LS-TH200(16:9) - 200"

48.800.000₫