Màn chiếu điện Grandview - loại Tab-tension

Grandview

LF-MI92(16:9) - 92"

23.200.000₫

Grandview

LF-MI100(16:9) - 100"

24.800.000₫

Grandview

LF-MI106(16:9) - 106"

26.300.000₫

Grandview

LF-MI120(16:9) - 120"

30.800.000₫

Grandview

LF-MI133(16:9) - 133"

32.700.000₫

Grandview

LF-MI150(16:9) - 150"

35.300.000₫