Màn chiếu điện Grandview - loại Cyber

Grandview

CB-MI92(16:9) - 92"

12.900.000₫

Grandview

CB-MI100(16:9) - 100"

13.700.000₫

Grandview

CB-MI106(16:9) - 106"

15.400.000₫

Grandview

CB-MI120(16:9) - 120"

19.200.000₫

Grandview

CB-MI133(16:9) - 133"

22.000.000₫

Grandview

CB-MI150(16:9) - 150"

26.800.000₫

Grandview

CB-MI180(16:9) - 180"

35.400.000₫

Grandview

CB-MI200(16:9) - 200"

42.000.000₫